pytanie Zadaj nam pytanie
Skorzystaj z formularza on-line
Strona główna linia Blog
Jak wygląda proces budowy hal magazynowychData: 11/06/2024

Jak wygląda proces budowy hal magazynowych?Proces budowy hal magazynowych to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga precyzyjnego planowania, zaawansowanych technologii i ścisłej współpracy wielu specjalistów. Od fazy projektowania, przez prefabrykację i montaż elementów konstrukcyjnych, aż po uzyskanie niezbędnych pozwoleń i przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa - każdy etap jest istotny dla stworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego obiektu. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim krokom, które składają się na budowę nowoczesnych hal stalowych, aby przybliżyć, jakie wyzwania i rozwiązania towarzyszą temu procesowi.

Spis treści:

Jakie formalności trzeba załatwić przed rozpoczęciem budowy hali?

Przed rozpoczęciem budowy hal stalowych konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, analogicznie jak w przypadku budynków murowanych. Proces ten zaczyna się od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Należy do niego dołączyć wymagane dokumenty, które mają na celu zapewnienie zgodności planowanej inwestycji z przepisami prawa budowlanego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Do takiej dokumentacji zalicza się projekt architektoniczny obiektu. Starannie przygotowany projekt gwarantuje, że hala będzie spełniać wszystkie potrzeby inwestora, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym.

Wniosek o pozwolenie na budowę musi również zawierać dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem. Jest to dowód, że inwestor ma prawo do realizacji inwestycji na danej działce, co jest niezbędne do legalnego prowadzenia prac budowlanych.

Niezwykle ważnym elementem jest także uzyskanie warunków zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te dokumenty określają, jakie rodzaje zabudowy są dozwolone na danym terenie oraz jakie są szczegółowe wymagania dotyczące nowego budynku.

Dodatkowo, inwestor musi przedłożyć informację o planowanym okresie eksploatacji obiektu. Jest to szczególnie istotne w przypadku np. budowy hal magazynowych tymczasowych, gdzie okres użytkowania może być ściśle określony.

Firma odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji projektowej powinna uzyskać od inwestora szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia obiektu, rodzaju składowanych materiałów oraz wszelkich specjalnych wymogów bezpieczeństwa charakterystycznych dla danej branży. Dzięki temu projekt będzie mógł być dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań, co zapewni jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Jak wygląda proces budowy hali?

Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń można przystąpić do kolejnego etapu budowy hal stalowych.

Prefabrykacja elementów konstrukcyjnych

W nowoczesnych zakładach produkcyjnych tworzy się poszczególne części hali, wykorzystując zaawansowane technologie, w efekcie czego powstają wytrzymałe, ekonomiczne i ekologiczne komponenty.

budowa hali radomKonstrukcja hali stalowej składa się z elementów nośnych, takich jak słupy i rygle ram, oraz elementów drugorzędowych, czyli płatwi dachowych i rygli ściennych. Główna struktura nośna odpowiada za przenoszenie różnorodnych obciążeń na fundamenty, co jest kluczowe dla stabilności dużych obiektów. Z kolei płatwie ścienne i dachowe wspierają lekką obudowę budynku. Konstrukcja części dachowej, w zależności od projektu, może być wykonana jako blachownicowa lub kratownicowa. Izolację termiczną i akustyczną wnętrza hali zapewnia odpowiednia obudowa dachu i ścian.

Ważnym aspektem prefabrykacji jest zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy szkieletu dachu są ocynkowane, konstrukcja nośna pokrywana jest również ocynkiem ogniowym odpowiednimi powłokami malarskimi, a do obudowy obiektu stosuje się powlekane panele blachy trapezowej lub płyty warstwowe. Tego rodzaju zabezpieczenia zapewniają budynkowi trwałość i estetyczny wygląd.

Prace montażowe

Po zakończeniu prefabrykacji przystępuje się do prac montażowych. Na początek przygotowuje się działkę budowlaną, wykonując niezbędne prace ziemne oraz wylewając fundamenty i umieszczając belki podwalinowe. W dalszej kolejności przystępuje się do montażu konstrukcji hali, zaczynając od ustawienia na fundamentach słupów stalowych. Następnie przytwierdza się rygle dachowe, usztywnienia wiatrowe oraz słupy drugorzędne. Całość konstrukcji jest składana na miejscu wyłącznie za pomocą śrub.

Prace wykończeniowe

Kiedy konstrukcja nośna jest już gotowa, przystępuje się do montażu obudowy hali w postaci np. płyt warstwowych, po czym przechodzi się do prac wykończeniowych. Najpierw betonuje się posadzkę i wygładza jej powierzchnię, zapewniając jej odpowiednie utwardzenie. Następnie montowane są instalacje wewnętrzne: elektryczne, grzewcze i wentylacyjne, stolarka drzwiowa i okienna, w celu zapewnienia funkcjonalności hali. Na koniec zagospodarowuje się przestrzeń wokół obiektu, co może obejmować utwardzenie terenu, nasadzenia roślinności czy budowę dróg dojazdowych.

Co trzeba załatwić, aby hala magazynowa mogła być użytkowana?

Zakładając hipotetyczną budowę hali magazynowej np. w Radomiu - jakich jeszcze formalności trzeba dopełnić, żeby hala mogła być użytkowana?

Wymagane jest pozwolenie na użytkowanie hali magazynowej, które jest niezbędne, aby można było rozpocząć eksploatację obiektu po zakończeniu jego budowy. By złożyć skuteczny wniosek o pozwolenie na użytkowanie, inwestor musi dostarczyć kilka kluczowych dokumentów. Należy do nich oryginał dziennika budowy, który zawiera wszystkie istotne zapisy i raporty z przebiegu prac budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy. Ponadto, do wniosku trzeba dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą szczegółowe pomiary i mapy geodezyjne obiektu, oraz dokumentację powykonawczą.

Przed otwarciem hali magazynowej, hala musi jeszcze przejść kontrolę przeprowadzoną przez odpowiednie organy. Państwowa Straż Pożarna sprawdza, czy obiekt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a Państwowa Inspekcja Sanitarna ocenia, czy hala odpowiada normom higienicznym i sanitarnym. Dopiero po pozytywnych wynikach tych kontroli i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, nadzór budowlany może wydać pozwolenie na użytkowanie hali magazynowej, co umożliwia oficjalnie rozpocząć działalność w nowo wybudowanym obiekcie.

Profesjonalne planowanie i realizacja budowy hal magazynowych stalowych

Cały proces budowy hali stalowej, od prefabrykacji elementów, przez montaż, aż po prace wykończeniowe, przez profesjonalną firmę jest starannie planowany i realizowany, aby zapewnić wysoką jakość, trwałość i funkcjonalność gotowego budynku. Precyzyjne zaplanowanie każdego etapu prac gwarantuje, że hala nie tylko spełni wszystkie wymogi techniczne, ale również będzie odpowiednio dostosowana do specyficznych potrzeb inwestora. Profesjonalne podejście obejmuje również dbałość o detale, takie jak izolacja termiczna i akustyczna, a także zabezpieczenia antykorozyjne, co przekłada się na długowieczność i bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Dzięki temu, inwestorzy mogą być pewni, że hala pozostanie niezawodna i będzie efektywnie spełniać swoją funkcję przez wiele lat.« Wróć